JAVNA NABAVA

Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. za 2023.godinu 

-Izmjena Plana nabave 1

-Izmjena Plana nabave 2

-Izmjena Plana nabave 3

-Izmjena Plana nabave 4

-Izmjena Plana nabave 5

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

 

 -Jednostavna nabava 2023. - Pravilnik

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023

 

 

 

Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O. za 2022. godinu

- Izmjena Plana nabave 1

- Izmjena Plana nabave 2

- Izmjena Plana nabave 3

- Izmjena Plana nabave 4

- Izmjena Plana nabave 5

- Izmjena Plana nabave 6

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Jednostavna nabava 2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 76. i 77. ZJN 2016.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dokumentacija za nadmetanje

Zahtjev za prikupljanje ponuda

Poništenje nadmetanja

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Izvješće o provedenom savjetovanju