Adresa: Ulica Ljudevita Posavskog 29A, 31000 Osijek

Telefon: 095 329 1480 Nikola Mravinac (voditelj)

Ovaj objekt dodijeljen je Društvu 2005. godine. Objekt koristi Boćarski klub Retfala, kao i građani gradske četvrt Retfala.