Hipodrom – Pampas

Adresa: Šandora Petefija 80/a

Kontakt: 099 263 5358 Damir Harangozo (voditelj)

 

Streljana – Pampas

Adresa: Šandora Petefija 204/a, 

Telefon: 031 377 051 (Streljački klub)

              031 410 294 (Steljana Pampas, Športski objekti d.o.o.)

              095 325 5250 Dragan Franjković (voditelj)

Kontakt za paintball - Igor 091 2244 551 

 

Streljana “Pampas” izgrađena je 1985. godine za potrebe EPSO-a (Europskog prvenstva u streljaštvu), a prigodom obilježavanja 200 godina streljaštva u Hrvatskoj.

 

U sklopu streljane nalaze se:

  • pucaone: - puška: daljina 50 – 300m
  • zračno i vatreno oružje: 50 – 300m
  • učionica za obuku strijelaca, održavanje tečajeva i sl.
  • garderobe i sanitarni čvorovi
  • kuglana

Korisnici streljane “Pampas”:

  • Građansko streljačko društvo “Osijek 1784”
  • SD Metak
  • SD Bankarac
  • Streljačko društvo “Centar”
  • Udruga za praktično streljaštvo