Jednostavna nabava 2023.

1. Usluge osiguranja

   -Poziv na dostavu ponude

   -Ponudbeni list

  

  -Odgovor na upit

 

 2.Servis klima komora u NŠD Gradski vrt i ŠD Jug

   -Poziv na dostavu ponude

   -Ponudbeni list

   -Troškovnik

 

3.Dobava i ugradnja asfalta na rukometno igralište ŠC Olimpija

   -Poziv na dostavu ponude

   -Ponudbeni list

   -Troškovnik

 

4.Radovi na betoniranju tribine ŠC Olimpija

  -Poziv na dostavu ponude

  -Ponudbeni list

  -Troškovnik

 

4.Nabava kemikalija

  -Poziv na dostavu ponude

  -Ponudbeni list

  -Troškovnik