Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Ulica kralja Petra Svačića 67

Telefon: 099 228 7175 Dubravko Lončar (voditelj)

Sportska dvorana Jug završena je i službeno otvorena  2005. godine.

Pored uobičajenih klupskih aktivnosti, dvorana se koristi i za organiziranje školskih natjecanja, gradske i županijske lige malog nogometa, plesne produkcije te sportsku rekreaciju. Ima kapacitet od 1250 mjesta.

Tijekom proteklih godina, u dvorani SD JUG, održano je i niz kulturno društvenih događanja kao što su balet “Labuđe jezero” i “ BOLERO”, Japanski bubnjari Za Ondekoza, Rhythm of the dance - irski steperi.

 

CJENIK

Rb. Naziv aktivnosti Vrijeme Cijena u kn Cijena u €  
1.

Nastava tjelesne kulture

7-18h 230,00+PDV/sat 30,53+PDV/sat  
2. Rekreacija

7-18h

18-22h

22-23h

400,00+PDV/sat

500,00+PDV/sat

500,00+PDV/sat

53,09+PDV/sat

66,36+PDV/sat

66,36+PDV/sat

 
3. Koncerti   19.000,00 kn + PDV 2.521,73 + PDV  
4. Najam sale za sastanke   100,00 kn/sat + PDV 13,27 €/sat + PDV