Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Kneza Trpimira 23

Telefon: 031 570 958, 099 228 7175 Dubravko Lončar (voditelj)

Telefon za informacije je 031 570–950.

Športska dvorana Gradski vrt projektirana je kao višenamjenska nastavno sportska dvorana s pet glavnih dvorana te pomoćnim i pratećim sadržajima, a svoju je promociju doživjela održavanjem Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. Kao jedan od glavnih sklopova na prostoru budućeg sportsko-rekreacijskog kompleksa, dvorana Gradski vrt je, svojim vanjskim i unutarnjim oblikovanjem, postala novi urbani znak, a položajem i formom pridonosi i novoj vizualnoj kvaliteti južnog ulaza u grad kao i cjelokupnoj slici grada Osijeka.

Osim sportskih događaja, ova višenamjenska dvorana svojim oblikom, veličinom i funkcionalnom organizacijom omogućava i odvijanje zabavnih, kulturnih i medijskih aktivnosti poput izložaba, sajmova, koncerata, modnih revija, kongresa, festivala i sl.

Kapacitet velike dvorane Gradski vrt je 3538 mjesta, male dvorane 1448. Osim dvorana, u objektu se nalaze sauna s malim bazenom, atletski tunel, dvije manje polivalentne dvorane, dvorana za trim i fitness, uredi te garderobe.

 

Cjenik - NŠD GRADSKI VRT

R.b. Naziv aktivnosti Cijena u kn Cijena u €
1. Nastava tjelesne kulture 250,00 + PDV/sat 33,18 + PDV/sat
2. Najam 1/3 dvorane za trening klubova koji nisu nosioci kvalitete 240,00 + PDV/sat 31,85 + PDV/sat
3. Rekreacija 600,00 + PDV/sat 79,63 + PDV/sat
4. Dvorana za borilačke sportove 5.000,00 + PDV 663,61 + PDV
5.

Koncerti

37.000,00 kn + PDV 

4.910,74 + PDV

6. Holovi 7.000,00 + PDV 929,06 + PDV
7. Pozornica 6x6 3.000,00 + PDV 398,17 + PDV
8. VIP salon + 3 sale za sastanke 3.000,00 + PDV 398,17 + PDV
9. Sala za sastanke 1.000,00 + PDV 132,72 + PDV
10. Postavljanje stolica 1.000,00 + PDV 132,72 + PDV
11. Iznajmljivanje stolica 10,00 + PDV/kom 1,33 + PDV/kom
12. Najam svlačionice 100,00 kn/sat + PDV 13,27 €/sat + PDV
13. Najam saune 80,00 kn/sat + PDV 10,62 €/sat + PDV
14. Najam atletskog tunela 200,00 kn/sat + PDV 26,54 €/sat + PDV
15. Korištenje umjetne stijene za penjanje uz pristustvo stručne osobe 160,00 + PDV 21,24 + PDV
16. Najam skele (2 m visina segmenta) 200,00 kn/2m 26,54/2m

 

Cjenik - MALA DVORANA

R.b. Naziv aktivnosti Vrijeme Cijena u kn Cijena u €
         
1. Nastava tjelesne kulture 7,00 - 18,00 230,00 + PDV/sat 30,53 + PDV/sat
         
2. Rekreacija 7,00 - 18,00 400,00 + PDV/sat 53,09 + PDV/sat
    18,00 - 22,00 500,00 + PDV/sat 66,36 + PDV/sat
    22,00 - 23,00 500,00 + PDV/sat 66,36 + PDV/sat
         
3. Koncerti   22.000,00 kn + PDV 2.919,90 € + PDV
         
4. Najam prostora za prodaju hrane i pića pri korištenju male dvorane Gradski vrt   80,00/sat + PDV 10,62/sat + PDV