CJENIK ODVOZA I DOVOZA ŠTANDOVA TE POSTAVLJANJA STOLICA

  • Cijena odvoza i dovoza štandova u I zoni iznosi 100,00 kuna po lokaciji i po jednoj turi (max. 10 štandova).
  • Cijena odvoza i dovoza štandova u II zoni iznosi 125,00 kuna po lokaciji i po jednoj turi (max. 10 štandova).
  • Postavljanje stolica - 1.000,00 + PDV
  • Iznajmljivanje stolica - 10,00 + PDV/kom
  • Pozornica - 6x6 - 3.000,00 + PDV