Poziv za dostavu ponude za nabavu alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe caffe barova Društva - 2018.