Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16.) u nastavku (ZJN 2016)

Temeljem članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Športski objekti d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.