Radno vrijeme: od 8,00 do 24,00 sati

Adresa: Zrinjevac 11

Telefon: 099 228 7175 Dubravko Lončar (voditelj)

Sportska dvorana Zrinjevac velik je i vrlo frekventan objekt kojim Društvo upravlja i kojega održava. Ima 1160 sjedećih mjesta.

Pored aktivnosti sportskih klubova, utakmica i treninga, u dvorani se tijekom godine održavaju i razni koncerti, dječje matineje, društveno-gospodarski skupovi, nastave tjelesnog odgoja  te druge kulturne priredbe. 

Na prvom i drugom katu nalaze se uredski prostori sportskih klubova i saveza, prostorije Zajednice športskih udruga grada Osijeka i Zajednice športskih udruga  te Uprava Športskih objekata d.o.o. 

 

CJENIK

Redni broj Naziv aktivnosti Vrijeme Cijena u kn
1.

Nastava tjelesne kulture

7-18h 230,00+PDV/sat
2. Rekreacija

7-18h

18-22h

22-23h

400,00+PDV/sat

500,00+PDV/sat

500,00+PDV/sat

3. Koncerti  

15.000,00 + PDV 

4. Toska šank   3.750,00+PDV
6. Toska sjeverni hol   1 sat 200,00 kn + PDV