Hipodrom – Pampas

Adresa: Šandora Petefija 80/a

 

Streljana – Pampas

Adresa: Šandora Petefija 204/a, 

Telefon: 031 377 051 (streljana)

 

Streljana “Pampas” izgrađena je1985. godine za potrebe EPSO-a (Europskog prvenstva u streljaštvu), a prigodom obilježavanja 200 godina streljaštva u Hrvatskoj.

  

U sklopu streljane nalaze se:

pucaone : - puška : daljina 50 – 300m

zračno i vatreno oružje : 50 – 300m

učionica za obuku strijelaca, održavanje tečajeva i sl.

garderobe i sanitarni čvorovi

Korisnici streljane “Pampas”

Građansko streljačko društvo “Osijek 1784”

SD Metak

SD Bankarac

Streljačko društvo “Centar”

Udruga za praktično streljaštvo