Zeleno polje 32, Osijek

Sportsko društvo Olimpija, utemeljeno još 1923., uz nogometnu, sadržavalo je i šahovsku, koturašku (biciklističku), te kulturno-prosvjetnu sekciju. No, nogomet je oduvijek bio temeljno jezgro, uz koje su se okupljali i Donjograđani drukčijih sportskih sklonosti.