ŠPORTSKI OBJEKTI društvo s ograničenom odgovornošću Osijek

Skraćeni naziv društva je "ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o."

Sjedište je u Osijeku, Kneza Trpimira 23.

OIB: 89861654362

 

E-mail:  uprava[@]sportski-objekti.hr

 

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku

Iznos temeljnog kapitala: 906.900,00 kn

 

Društvo je pravni sljednik Uprave športskih objekata osnovane 1964. godine.

 

Osnivačka prava nad društvom imaju:

 • Grad Osijek 78,29%
 • Općina Antunovac 2,57%
 • Općina Čepin 7,43%
 • Općina Erdut 6,17%
 • Općina Ernestinovo 2,90%
 • Općina Vuka 0,78%
 • Općina Semeljci 0,43%
 • Općina Vladislavci 1,43%

Grad Osijek je većinski vlasnik društva.

Društvo ima slijedeće organe: Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Predsjednik Skupštine društva: Ivan Vrkić

 

Nadzorni odbor čine:

 • Marin Babić, predsjednik
 • Goran Mikan, zamjenik predsjednika
 • Marijana Sertić, član
 • Siniša Miletić, član
 • Katica Šobat, član
 • Direktor društva: Nataša Brčić

 

Osoba ovlaštena za pristup informacijama: 

Marijana Bošković

marijana.boskovic(@)sportski-objekti.hr

Telefon/Fax: 031 285-500/200-506

 

Administrativni odjel čine:

Blaženka Kegalj, voditelj računovodstva

Elza Pintar, koordinator pravnih i kadrovskih poslova

Nataša Kaurić, stručni računovodstveni referent

Gabrijela Lovrić, knjigovođa

Ksenija Lukić, računovodstveni referent

Katica Šobat, voditelj pravnih, općih i kadrovskih poslova

Irena Vinovčić, pomoćni knjigovođa

Vlado Zečević, stručnjak ZNR i zaštite od požara i referent osiguranja

Hrvoje Feth, voditelj marketinga, PKT Tenis centra i caffe bara Tenis centar

Marijana Bošković, administrativni referent

Marin Novaković, viši pravni referent